Ponedjeljak - 6. prosinca
10:00
11:00
Predavaonica,
Krilo Ivana Supeka
Reakcijski mehanizmi
-
Institut Ruđer Bošković
Reakcija tjedna

11:00
12:00
Predavaonica,
Krilo Ivana Supeka
Proba prije obrane doktorske disertacije
Iva Orehovec
Institut Ruđer Bošković
-

Utorak - 7. prosinca
11:00
13:00
Predavaonica,
Krilo Ivana Supeka
Istraživački i grupni seminari
dr.sc. Tajron Jurić
Institut Ruđer Bošković
-

13:00
15:30
Predavaonica,
Krilo Ivana Supeka
Obrana doktorske disertacije
Iva Orehovec
Institut Ruđer Bošković
-

Srijeda - 8. prosinca
09:30
11:30
Predavaonica,
Krilo Ivana Supeka
Pristupno predavanje Zavoda za fiziku materijala
dr. sc. Sanja Burazer
Institut Ruđer Bošković
-

Četvrtak - 9. prosinca
09:30
10:30
Predavaonica,
Krilo Ivana Supeka
Seminar Zavoda za fiziku materijala
Petar Pervan
Institut Ruđer Bošković
Modification of optical properties of metal-dielectric systems by electric field produced structural changes

10:30
12:30
Predavaonica,
Krilo Ivana Supeka
Seminar Zavoda za molekularnu biologiju
-
Institut Ruđer Bošković
-

13:00
14:00
Predavaonica,
Krilo Ivana Supeka
Sastanak Laboratorija za biomimetičku kemiju
-
Institut Ruđer Bošković
-

14:00
15:00
Predavaonica,
Krilo Ivana Supeka
O-ZIP koordinacija
-
Institut Ruđer Bošković
-

Petak - 10. prosinca
10:30
13:00
Predavaonica,
Krilo Ivana Supeka
Sastanak LFVE
-
Institut Ruđer Bošković
-

14:00
16:00
Predavaonica,
Krilo Ivana Supeka
Obrana teme doktorske disertacije
Dejan Bodetić
MOBI
Dijagnostički i prognostički značaj ekspresije gena GLI3 i njegovih regulatornih nekodirajućih molekula RNA u seroznom raku jajnika visokog gradusa

16:00
17:00
Predavaonica,
Krilo Ivana Supeka
Javna obana prijave teme
Jasminka Bektić Hodžić
Klinika za psihijatriju Vrapče
Utjecaj olanzapinai risperidona na trombocitne i metaboličke pokazatelje u ispitanika oboljelih od shizofrenije

Sustav za rezervacije IRB-a. Ažurirano: 03.12.2021 u 16:34:50